هاست وردپرس پایه

بسته 1

الف - 100 مگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 2GB / Cpu 4GB


د - SSL رایگان

بسته 2

الف - 250 مگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 2GB / Cpu 4GB


د - SSL رایگان

بسته 3

الف - 500 مگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 2GB / Cpu 4GB


د - SSL رایگان

بسته 4

الف - 750 مگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 2GB / Cpu 4GB


د - SSL رایگان