هاست وردپرس تجاری

بسته 1

الف - 1 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 4GB / Cpu 7GB


د - SSL رایگان

بسته 2

الف - 2 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 4GB / Cpu 7GB


د - SSL رایگان

بسته 3

الف - 3 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 4GB / Cpu 7GB


د - SSL رایگان

بسته 4

الف - 5 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 4GB / Cpu 7GB


د - SSL رایگان