هاست ویژه وردپرس

vip 1

الف - 500 مگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 8GB / Cpu 16GB


د - SSL رایگان / دامنه رایگان ir

vip 2

الف - 1 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 8GB / Cpu 16GB


د - SSL رایگان / دامنه رایگان ir

vip 3

الف - 2 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 8GB / Cpu 16GB


د - SSL رایگان / دامنه رایگان ir

vip 4

الف - 3 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 8GB / Cpu 16GB


د - SSL رایگان / دامنه رایگان ir

vip 5

الف - 5 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - Ram 8GB / Cpu 16GB


د - SSL رایگان / دامنه رایگان ir

میزبانی اختصاصی

الف - 10 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - DNS اختصاصی


د - SSL رایگان / دامنه رایگان ir