هاست نمایندگی

بسته 1

الف - 5 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - اکانت قابل میزبانی نامحدود


د - SSL رایگان

بسته 2

الف - 10 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج -اکانت قابل میزبانی نامحدود


د - SSL رایگان / دامنه رایگان ir

بسته 3

الف - 20 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - اکانت قابل میزبانی نامحدود


د - SSL رایگان

بسته 4

الف - 50 گیگابایت فضا / ترافیک نامحدود ماهانه


ب - کنترل پنل CPANEL و هارد SSD


ج - اکانت قابل میزبانی نامحدود


د - SSL رایگان